അവന്‍ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു

50

AUTHOR – റൂമി പുനരാഖ്യാനം : ബോധി

റൂമിയുടെ കവിതകള്‍ അതിന്‍റെ തനിമ നഷ്ടപ്പെടാതെ വായനകാരുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് സ്വാമി ബോധിതീര്‍ത്ഥ. ഇതിലെ മോസസ്സും ആട്ടിടയനും തുടങ്ങി, പനിനീര്‍പ്പൂന്തോട്ടം വരെയുള്ള എല്ലാ ഖണ്ഡങ്ങളും സാമാന്യേന സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങളാണ്.

Category:

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അവന്‍ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Title

Go to Top