ആയുര്‍വേദത്തിലെ നേരറിവുകള്‍

125

AUTHOR – ഡോ. സന്തോഷ് തോമസ്

ആധുനികവൈദ്യശാസ്ത്രം പരീക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ പല ശാസ്ത്രസത്യങ്ങളും ഭാരതീയ ഋഷികളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളുമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന് ആധാരം.

Category:

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആയുര്‍വേദത്തിലെ നേരറിവുകള്‍”

Title

Go to Top