ഉറങ്ങുമ്പോള്‍ എല്ലാവരും തനിച്ചാണ്

40

AUTHOR- കെ. ഗിരീഷ് കുമാര്‍

ഓര്‍മ്മകളില്‍ നിന്നെടുത്ത അനുഭവങ്ങള്‍ കഥകളായി വിരിയുന്നു. പ്രസിദ്ധതിരകഥാകൃത്തും ചെറുകഥാകൃത്തുമായ കെ. ഗിരീഷ്കുമാറിന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ കഥാസമാഹാരം. അച്ഛന്‍, രാമഭദ്രന്‍ എന്ന കാക്ക, ശിപായി ജډം, നിശബ്ദതയ്ക്കു പറയുവാനുള്ളത് തുടങ്ങിയ 11 കഥകള്‍. അഷ്ടമൂര്‍ത്തിയുടെ പഠനം.

Category:

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഉറങ്ങുമ്പോള്‍ എല്ലാവരും തനിച്ചാണ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Title

Go to Top