എന്താണ് ഈശ്വരന്‍

125

സ്വാമി ജ്ഞാനോദയന്‍

മുന്‍വിധിയില്ലാതെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ കടന്നുപോയാല്‍ അനേകം സത്യങ്ങളുടെ വാതിലുകള്‍ തുറന്നുകിട്ടും. ഈശ്വരനെ തേടിയുള്ള യാത്രയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിനാധാരം. ഈശ്വരവിശ്വാസിയുടെ സാമൂഹ്യ വിമര്‍ശനമാണ് രണ്ടാഭാഗത്ത്.

Category:

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എന്താണ് ഈശ്വരന്‍”

Title

Go to Top