ഏകലോക വിദ്യാഭ്യാസം

50

AUTHOR – ശ്യാം ബാലകൃഷ്ണന്‍

സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി മറ്റു മനുഷ്യരെയും പ്രകൃതിയെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതശൈലിയെ, ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും സാംശീകരിക്കുവാനും അനുകരിക്കുവാനും ഇന്ന് നമ്മളോരോരുത്തരും നിര്‍ബന്ധിതരാണ്. ഇങ്ങനെ സ്വാര്‍ഥതാല്പര്യങ്ങളെ പ്രതി ആളുകള്‍ അങ്കം വെട്ടുന്നിടത്ത് څനമ്മള്‍چ എന്നതിന് എന്താണ് പ്രസക്തി. നിരന്തരം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളും അവരും എന്ന വൈരുദ്ധ്യത്തിനപ്പുറം അതിന്‍റെ അര്‍ത്ഥ സാദ്ധ്യത പരിശോധിക്കുന്നു ശ്യാം ബാലകൃഷ്ണന്‍റെ ലേഖനങ്ങള്‍.

Category:

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഏകലോക വിദ്യാഭ്യാസം”

Title

Go to Top