ഓര്‍മ്മക്കൊട്ടക

70

AUTHOR – കെ. ഗിരീഷ് കുമാര്‍

ജീവിതാനുഭവങ്ങളില്‍ നിന്നും പലതും ത്യജിച്ചും പലതും ഗ്രഹിച്ചും രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്മൃതി സഞ്ജയം. കലാകാരനും കഥാകാരനുമായ ഗിരീഷ്കുമാറിന്‍റെ ആത്മഗ്രന്ഥത്തിലെ ഏതാനും അദ്ധ്യായങ്ങളാണ് ഓര്‍മ്മക്കൊട്ടകയില്‍.

Category:

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഓര്‍മ്മക്കൊട്ടക”

Title

Go to Top