കോളവളം

30

 

AUTHOR – ഷൈജു കേളന്തറ

മലയാളിയുടെ ബോധത്തെയും ബോധക്കേടിനെയും വിസ്മയപൂര്‍വ്വം സ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഷൈജു കേളന്തറയുടെ 50 മിനികഥകള്‍ അധിനിവേഷം വംശാവകാശമായി മാറുന്നതിന്‍റെയും പിന്നീട് നൈസര്‍ഗിക വികാരമാകുന്നതിന്‍റെയും പലാപരമായ പരിണാമമാണ് കോളവളം.

Category:

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കോളവളം”

Title

Go to Top