ചാര്‍ളി ചാപ്ലിന്‍ – ജീവിതവും സിനിമയും

50

Author : ഗേപാല

ചാര്‍ളി ചാപ്ലിന്‍റെ വ്യക്തിജീവിതവും സിനിമയും തുറന്നു കാട്ടുന്ന പുസ്തകം. മറ്റു ഭാഷകളില്‍ ഇറങ്ങിയ നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുടെ വിവര്‍ത്തകനായ ഗേപാലന്‍റെ ലളിതവും മനോഹരവും പ്രതിപാദനഭംഗിയാര്‍ന്ന പുസ്തകം.

Category:

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചാര്‍ളി ചാപ്ലിന്‍ – ജീവിതവും സിനിമയും”

Title

Go to Top