ജീവചലനം

80

AUTHOR – ഡോ. ക്ലീറ്റസ് കതിര്‍പറമ്പില്‍

ക്ലീറ്റസ് കതിര്‍പറമ്പിലിന്‍റെ ഈ നാടകം കേവലം ഒരു ബൈബിള്‍ കഥയുടെ പുനര്‍വായനയല്ല, പിന്നെയോ ജീവന്‍റെ ആധാരവസ്തുവായ ചലനത്തിന്‍റെ സാന്നിദ്ധ്യം പുരസ്കരിച്ചുള്ള ഒരു സര്‍ഗ്ഗവിചിന്തനമാണ്. ഭാവസാന്ദ്രമായ അവതരണ രീതി.

Category:

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജീവചലനം”

Title

Go to Top