ദൈവത്തിന്‍റെ കാറ്റ്

200

AUTHOR – റവ. ഡോ. വിന്‍സന്‍റ് വാരിയത്ത്

ക്രൈസ്തവികതയുടെ എല്ലാ മാനങ്ങളുമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്‍റെ കാതല്‍. വൈദീകര്‍ക്കും മെത്രാന്‍മാര്‍ക്കും എല്ലാ ക്രൈസ്തവര്‍ക്കുമുള്ള വെല്ലുവിളികളാണ്, പഠിക്കാനുള്ള പ്രചോദനമായി തീരുന്നു ഈ പുസ്തകം. ഇതില്‍ യേശു സംസ്കാരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനമൂല്യങ്ങളുണ്ട്.

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദൈവത്തിന്‍റെ കാറ്റ്”

Title

Go to Top