നട്ടെല്ലി സിനിമ

50

കെ.സി. സെബാസ്റ്റിന്‍

തീഷ്ണമായ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ പ്രതിബദ്ധതയുടെ വെളിച്ചത്തില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട നിരവധി ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം. ചര്‍ച്ചചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്ന ചലച്ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഇതിന്‍റെ ഉള്ളടക്കം.

Category:

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നട്ടെല്ലി സിനിമ”

Title

Go to Top