പഴയ മരുഭൂമിയും പുതിയ ആകാശവും

250

വി.ജി.തമ്പിയുടെ അപൂര്‍വഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ രണ്ടാം പതിപ്പ്

Category:

Description

AUTHOR –
വി.ജി. തമ്പി

ഒരുങ്ങിയിറങ്ങുന്നതിന്‍റെയും പുറപ്പെട്ടുപോവുന്നതിന്‍റെയും ഇടയിലുള്ള ലോകങ്ങളില്‍ മണ്ണിന്‍റെയും ഉറവകളുടേയും ജീവഗന്ധമുണര്‍ത്തുന്ന ഓര്‍മ്മപ്പാതകള്‍ വായനയിലൂടെ നമ്മെ അപരിചിതദേശങ്ങളിലേക്കും സര്‍വഋതുക്കളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു. മൂശയിലെന്ന പോലെ രൂപപ്പെട്ട ഭാഷയില്‍ ശില്‍പ്പഭാവം പ്രാപിച്ച വാക്കുകളുടെ വിസ്മയഭൂപടം.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പഴയ മരുഭൂമിയും പുതിയ ആകാശവും”

Title

Go to Top