പ്രണയം പറഞ്ഞ കഥകള്‍

75

AUTHOR – ബിജോയ് കണ്ണൂര്‍

ഈ കവിതകള്‍ മാതൃസങ്കല്പത്തില്‍ അതിന്‍റെ അകളങ്കതയില്‍ എത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന രചനയാണ്. മാതൃരൂപത്തിലൂടെ സ്നേഹത്തിന്‍റെ പ്രകാശങ്ങളെ കാണുകയാണ് ഈ കവിതകളിലൂടെ. പ്രൊഫ. വി. മധുസൂദനന്‍നായര്‍ എഴുതിയ അവതാരിക കവിതകളുടെ അര്‍ത്ഥസമ്പുഷ്ടതയെ കാണിക്കുന്നു.

Category:

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രണയം പറഞ്ഞ കഥകള്‍”

Title

Go to Top