മദര്‍ തെരേസ കനിവിന്‍റെ മാലാഖ

300

AUTHOR- ജെക്കോബി

തന്‍റെ ജീവിതത്തിന്‍റെ സമസ്ത തലങ്ങളിലും മദര്‍തെരേസ ദൈവകരുണയുടെ ഏറ്റവും ഉദാരമതിയായ വിതരണകാരിയായിരുന്നു എന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം. ഇത് മദര്‍ തെരേസയുടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ സമസ്ത മേഖലയെയും വളരെ എളിമയോടെ നോക്കികാണുന്നു.

Category:

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മദര്‍ തെരേസ കനിവിന്‍റെ മാലാഖ”

Title

Go to Top