മരം തേടുന്ന വൃദ്ധ

50

 

AUTHOR – അയ്മനം നളിനാക്ഷന്‍

തന്‍റെ ചുറ്റും കാണുന്ന ജീവിതങ്ങളുടെ തുടിപ്പുകള്‍ അവയുടെ തനിമ ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടാതെ അനുവാചകരുടെ ഹൃദയത്തിലെത്തിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ചെറുകഥകള്‍. ഈ കഥാസമാഹാരത്തിന്‍റെ പേരിനാധാരമായ മരം തേടുന്ന വൃദ്ധ എന്ന കഥയാവട്ടെ കാലത്തിനും മനുഷ്യര്‍ക്കും സംഭവിക്കുന്ന അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

Category:

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മരം തേടുന്ന വൃദ്ധ”

Title

Go to Top