മരിയ ഇറുദയ

100

ദളിത് ജീവിതവും രാഷ്ട്രീയവും പ്രമേയമാകുന്ന കഥകള്‍

Category:

Description


AUTHOR – എം.ബി. മനോജ്

സാമൂഹികമര്‍ദ്ദനങ്ങളും സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളും നേരിടുന്ന ഇന്ത്യന്‍ഗ്രാമങ്ങളിലെ ശരാശരി ദളിത് ജീവിതമാണ് എഴുത്തുകാരന്‍ നിവര്‍ത്തിവെയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തെ ഒരേസമയം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ തടസ്സങ്ങള്‍ ഇവിടെ പരിഗണനാവിഷയമാകുന്നു.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മരിയ ഇറുദയ”

Title

Go to Top