രക്തത്തിന്‍റെ ആഴങ്ങളില്‍ – സാഹിത്യനിരൂപണം

60

പോഞ്ഞിക്കര റാഫി പുരസ്കാരം നേടിയ പുസ്തകം

Description

AUTHOR – അജയ് പി മങ്ങാട്ട്

എഴുത്തിനെക്കാള്‍ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ എഴുത്തുകാരന്‍റെ മനസ്സിനെ കണ്ടെത്തുന്ന അപൂര്‍വ്വമായ കൃതി. എഴുത്തിന്‍റെ വഴിയാകട്ടെ ഇരുണ്ടഗാധമായ വനം പോലെ ഇനിയും അറിയാത്ത മനുഷ്യനിലേക്കുള്ള യാത്ര.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രക്തത്തിന്‍റെ ആഴങ്ങളില്‍ – സാഹിത്യനിരൂപണം”

Title

Go to Top