വിവര്‍ത്തനത്തിന് ഒരു വിഫലശ്രമം

80

AUTHOR – കുഴൂര്‍ വിത്സണ്‍

യൗവ്വനവും കവിതയും കൂടിക്കലര്‍ന്ന ഒരു ജീവിതം. പ്രവാസത്തിലേക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ ഉണ്ടായ കുറിപ്പുകള്‍. പ്രവാസജീവിതത്തിന്‍റെ കണ്ണീരും കയ്പും ചിരിയും നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കുന്നു.

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിവര്‍ത്തനത്തിന് ഒരു വിഫലശ്രമം”

Title

Go to Top