ഷിക്കാഗോയിലെ കഴുമരങ്ങള്‍

75

AUTHOR – കെ.എം. റോയ്

ലോക തൊഴിലാളിദിനത്തിന്‍റെ ചരിത്രത്തിലൂടെയും ദേശസമൃതികളിലൂടെയും ഒരു പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍റെ യാത്ര. ഒരു പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍റെ യാത്രക്കിടിയില്‍ തെളിഞ്ഞ കുറെ ചിത്രങ്ങള്‍ വരച്ചു കാട്ടുന്നു ഈ പുസ്തകം.

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഷിക്കാഗോയിലെ കഴുമരങ്ങള്‍”

Title

Go to Top