1975 അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ഓര്‍മ്മപുസ്തകം

300

AUTHOR – ഷാനവാസ് എം.എ

കഴിഞ്ഞ കാല അടിയന്തരാവസ്ഥകളുടെയും അടിച്ചമര്‍ത്തലുകളുയെയും കാരണങ്ങള്‍ ഇന്നും പൂര്‍വ്വാധികം ശക്തിയായി തുടരുക മാത്രമല്ല, കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തിയാര്‍ജ്ജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. അടിയന്തരാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടിയായി പ്രശസ്തരുടെ ലേഖനങ്ങളും അന്നത്തെ പത്രങ്ങളുടെ നിലപാടുകളും വ്യക്തമാക്കുന്ന പുസ്തകം.

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “1975 അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ഓര്‍മ്മപുസ്തകം”

Title

Go to Top