” പ്രണതയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് WWW.PRANATHABOOKS.COM പ്രസിദ്ധ മാധ്യമ – സിനിമ പ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ജോൺ പോൾ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു. “
” പ്രണതയുടെ പുതിയ പുസ്തകം സമരകേരളം ഒക്ടോബർ 25നു പുറത്തിറങ്ങുന്നു. “
” പ്രസിദ്ധ നാടക -സിനിമ നടി പൗളി വത്സന്റെ ആത്മകഥ അച്ചടിയിൽ. “
“ജെ.സി.ബി. സാഹിത്യ പുരസ്ക്കാരം ബെന്യമിന്.”
“ഡോ. സെബാസ്റ്റ്യന്‍ പോള്‍ എഴുതിയ ‘ആലപ്പി വിന്‍സന്‍റ് മലയാള സിനിമയുടെ സ്നാപകന്‍’ ഉടന്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്നു.”