സ്വാതന്ത്ര്യം രാജ്യഭ്രഷ്ടിൽ

425

തിബത്തന്‍ ജീവിതവും ബുദ്ധമതവിശ്വാസങ്ങളും അനാവരണം ചെയ്യുന്ന കൃതി

Description

Author മൊഴിമാറ്റം – ആര്‍.കെ ബിജുരാജ് 

ബുദ്ധമതത്തിന്‍റെ ആത്മീയാചാര്യനും തിബത്തിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവും സമാധാന നോബൽ സമ്മാന ജേതാവുമായ ദലൈ ലാമയുടെ ആത്മകഥ FREEDOM IN EXILE മലയാളത്തിൽ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്വാതന്ത്ര്യം രാജ്യഭ്രഷ്ടിൽ”

Title

Go to Top